Celokeramická korunka na implantátu v místě levého středního řezáku

Zub 24 (čtyřka vlevo nahoře) je kotven na implantátu.

Rekonstruované zubní oblouky pomocí pevných náhrad kotvených na implantáty v obou čelistech.

Některé indikace v orální chirurgii.