Doc. MUDr. Josef Podstata, DrSc.

Narozen 1938 v Českém Meziříčí, okr. Rychnov nad Kněžnou

 

Vzdělání

1956–1961 LF UP Olomouc
1964 Atest I. Stupně ze stomatologie
1972 Specializace z ústní, čelistní a obličejové chirurgie u prof. Tomana v Praze
1972 Obhajoba CSc na téma „K dezinfekci Persterilem ve stomatologické praxi“
1978 Atest II. stupně
1978 habilitacní práce na téma „Epidemiologie a diagnostika karcinomu orofaciální oblasti“
1987 Atestace ze sociálního lékařství a organizace zdravotnictví
1989 LF UK v Praze dok

Zaměstnání

1961–1990 LF UP a FN Olomouc (asistent, odborný asistent, docent). Publikuje pres 100 článků v odborných časopisech, přednáší na konferencích a symposiích s klinickou tématikou doma i v zahraničí, věnuje se převážně orofaciální onkologii
1985 námestek ředitele FN Olomouc
1986–1988 ředitel FN Olomouc
1988–1990 náměstek ministra zdravotnictví ČSR
1991–1993 pracovník Úřadu vlády ČR, MŽP a MO
1992–1994 Zdravotní ředitel pojištovny Metal-Aliance
1993 Privátní praxe v nestátním zdravotnickém zařízení v oboru ústní, čelistní a obličejové chirurgie a praktické zubní lékařství s pracovišti v Praze 5 a v Olomouci. V privátní ambulantní praxi se věnuje převážně stomatochirurgii se zaměřením na implantologii a navazující protetické i parodontologické ošetření včetně výukových kurzů (Petrohrad, Riga, Bukurešt, Brašov, Kišiněv, Lvov, Poznaň). Další oblastí je ošetření zdravotně kompromitovaných nemocných v analgosedaci v rámci jednodenní chirurgie, dříve s nezbytnou hospitalizací. O dané problematice přednáší pravidelně od roku 1995, v posledních letech i se svými spolupracovníky a to zejména na zahranicních symposiích (Stockholm, Barcelona, Valencie, Edinburgh, Monte Carlo)
1998–2009 vedoucí katedry stomatologie IPVZ Praha, člen vědecké rady LF UK v Praze